รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือปฐมวัย สังกัด สช. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศููนย์อบรมทางไกล สช 015 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ได้ที่ http://stemreg.ipst.ac.th/all_event


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ