รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ทำแบบสอบถามตรงนี้ =>> แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)

กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้ =>> กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA)​

กดที่นี้ =>> S

กดที่นี้ =>> T

กดที่นี้ =>> E

กดที่นี้ =>> A


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ