การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


คลิกที่นี่ =>>>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2324117321183080&id=100007545044454 

คลิกที่นี่ =>>>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2328903974037748&id=100007545044454 

คลิกที่นี่ =>>>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2328320244096121&id=100007545044454

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ