รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


35 รูปภาพ · Updated 4 ชั่วโมงที่แล้ว

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "โครงการทำความดีตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยผู้บริหารและคณะครูซึ่งได้เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครทำความดีในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นำโดย ดร.ทักดนัย และนางวรวรรณ เพชรเภรี ร่วมกันกวาดถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดประดูลาย ถึงบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดการเกิดฝุ่นละอองเวลารถสัญจรไปมา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ