การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.ทักดนัย และนางวรวรรณ เพชรเภรี นำคณะครูจำนวน ๖๕ คน เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครทำความดีในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ