การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทาน รำลึก ร.๕ เสด็จประพาสต้น ครบ ๑๑๒ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง โดยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรของโรงเรียนในปีนี้ แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๘๔ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๗๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน ๔๓ คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๓ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ