รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทาน รำลึก ร.๕ เสด็จประพาสต้น ครบ ๑๑๒ ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง โดยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรของโรงเรียนในปีนี้ แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๘๔ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๗๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน ๔๓ คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๓ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ