การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.ทักดนัย เพชรเภรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร และยังได้นำคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ