หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.ทักดนัย เพชรเภรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร และยังได้นำคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ