รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเจริญสุขอุดมวิทยา โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ