การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำโดยผู้บริหาร ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี) จังหวัดเชียงราย
ทางโรงเรียนขออนุโมทาบุญกับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่ได้ที่ได้สละปัจจัยตามกำลังร่วมทำบุญกฐินกับทางโรงเรียนทุก ๆ ท่าน ในโอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญเทอญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ